Biografia · Biography

Tadeusz Łuczejko

plastyk, realizator dźwięku, muzyk

Pod koniec lat 70-tych wraz z Mirosławem Czyżykiewiczem i kilkoma innymi przyjaciółmi zakłada "PRACOWNIĘ TRÓJWYMIAROWYCH MARZEŃ" – grupę grającą muzykę z pogranicza elektroniki.

W roku 1999 wraz z Piotrem Woltyńskim zakłada duet "AQUAVOICE" W roku 2001 Tadeusz Łuczejko działając już jako solista pod starym szyldem "AQUAVOICE" zostaje laureatem złotej dziesiątki plebiscytu słuchaczy radiowej "TRÓJKI" na najlepsze nagranie muzyki elektronicznej.

Na swoim koncie ma koncerty obok takich artystów jak: Tomasz Stańko, Józef Skrzek, Marek Hołoniewski, Robin Guthrie /Cocteau Twins/, Banco de Gaia, "Higher Inteligence Agency", Marek Biliński czy Wojtek Konikiewicz.

Od roku 2003 Tadeusz Łuczejko jest organizatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowych Prezentacji Muzycznych "AMBIENT", które corocznie odbywają się w Gorlicach.

W roku 2007 otrzymuje wyróżnienie "MOST STAROSTY", którego laureatami są m.in. Andrzej Stasiuk - pisarz, Zbigniew Preisner - muzyk, Mariola Cieniawa-Puchała - pianistka. Dwa lata później zostaje laureatem nagrody "MOST STAROSTY" jako współzałożyciel zespołu "OSTATNIA WIECZERZA w KARCZMIE PRZEZNACZONEJ DO ROZBIÓRKI"

Na swoim koncie ma siedem płyt autorskich. Jedna z nich zatytułowana "COLD" znalazła się na pierwszym miejscu wśród najchętniej kupowanych płyt z muzyką elektroniczną z katalogu firmy "GENERATOR".

Jako plastyk, przez siedem lat projektował ilustracje książkowe współpracując z takimi wydawnictwami jak "Iskry", "Alfa" - Warszawa, "PiK" - Katowice czy "ART" w Kielcach.Za swoje plakaty otrzymał kilka nagród i wyróżnień. Jest autorem kilku wystaw indywidualnych między innymi w Dani, na Słowacji oraz w Polsce-w Warszawie(dwukrotnie) w Katowicach w Żywcu w Tarnowie, w Nowym Sączu.

W roku 2007 Tadeusz Łuczejko został wpisany jako artysta do międzynarodowej encyklopedii "Who is Who".

artist, musician, sound engineer

In the late 70’s, together with Mirosław Czyżykiewicz and a few other friends, he established PRACOWNIA TRÓJWYMIAROWYCH MARZEŃ – a group that plays music strongly influenced by electronic music.

In 1999, together with Piotr Woltyński, they form a duo – AQUAVOICE. In 2001, continuing his work as a soloist under the groups original name, Tadeusz Łuczejko wins the Polish radio Trójka “Golden Ten” award for the best electronic recording.

During his career, he played alongside such great artists as Tomasz Stańko, Józef Skrzek, Marek Hołoniewski, Robin Guthrie /Cocteau Twins/, Banco de Gaia, Higher Intelligence Agency,Robin Guthrie / Cocteau Twins/, Marek Biliński and Wojtek Konikiewicz.

Since 2003, Tadeusz Łuczejko is the main organizer and art director of the international music festival – AMBIENT, which is held annually in Gorlice, Poland.

In 2007, he receives the MOST STAROSTY award. Other well-known prizewinners are for example Andrzej Stasiuk – writer, Zbigniew Preisner – musician and Mariola Cieniawa-Puchala – pianist. Two years later, he is honored with the prize again, as the co-founder of the OSTATNIA WIECZERZA W KARCZMIE PRZEZNACZONEJ DO ROZBIÓRKI group.

He released seven albums during his career as a soloist. One of them – COLD, was the most frequently purchased music album from the GENRATOR company electronic music catalogue.

For seven years he continued to design book illustrations for publishing houses such as ISKRY, ALFA (Warsaw), PiK (Katowice) and ART (Kielce). He received numerous prizes and awards for his posters. He is the author of several individual exhibitions in Danemark, Slovakia and Poland – twice in Warsaw, and also in Katowice, Żywiec, Tarnów and Nowy Sącz.

In 2007, Tadeusz Łuczejko was included as an artist in the international “Who is who” encyclopaedia.

Kontakt / Contact

Tadeusz Łuczejko
aquavoice@gmail.com
tel. +48 607 386 762

Zamówienia na płyty można składać pod adresem aquavoice@gmail.com